TipNieuwkoop

Uw mening over Nieuwkoop Aanmelden

24-12-2023

Burgerparticipatie per provincie

Publieke raadpleging over burgerparticipatie en gewenste wijze van participatie.

LANDELIJKE RESULTATEN ONDERZOEK BURGERPARTICIPATIE (PUBLICATIE PUBLIEK DENKEN)

Organisatie burgerparticipatie krijgt matig rapportcijfer

Gemeente heeft volgens inwoners geen interesse in hun mening

Hoewel een ruime meerderheid van de Nederlanders weet wat het begrip burgerparticipatie betekent, voelt maar liefst 46 procent zich (helemaal) niet betrokken bij onderwerpen en plannen waaraan hun gemeente werkt. Bovendien beoordelen ze de manier waarop ze bij beleid betrokken worden met een onvoldoende. Slechts een kwart van de inwoners vindt dat de gemeente oprecht geïnteresseerd is in hun mening. Dat blijkt uit onderzoek naar de stand van burgerparticipatie onder meer dan 24.000 inwoners, dat is uitgevoerd in het kader van de Publiek Denken Barometer Burgerparticipatie.
 
 

De gemeente is oprecht geïnteresseerd in de mening van inwoners

 
‘Zo’n 19 procent van de deelnemers woont bewoners- bijeenkomsten bij’

In totaal hebben 24.221 inwoners aan het onderzoek deelgenomen. Van hen is 49,6 procent man en 50,6 procent vrouw. Vooral in Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland is de deelname relatief hoog. Respectievelijk 12 procent, 16,6 procent, 14,8 procent en 21,3 procent van de deelnemers is afkomstig uit deze provincies. Van de deelnemers weet 59 procent van de inwoners wat het begrip burgerparticipatie betekent en heeft 32 procent weleens van dit begrip gehoord. Toch nog 8 procent kent het begrip niet. Zo’n 34 procent van de inwoners heeft het afgelopen jaar (weleens) informatie gezien over de mogelijkheden om samen te werken met de gemeente via sociale media. Een ander veelgenoemd communicatiekanaal is de dorpskrant (30 procent). Zo 24 procent heeft nog nooit informatie gezien over burgerparticipatie van de eigen gemeente.

 
 

Welk rapportcijfer geef je voor de manier waarop jouw gemeente inwoners betrekt?

De gemeente gebruikt de input van inwoners om beleid beter te maken.

‘Inwoners willen betrokken worden bij onderwerpen waaraan de gemeente werkt’
 

Meepraten, meedenken, meebeslissen
Toch heeft zo’n 69 procent van de inwoners het afgelopen jaar weleens samengewerkt met de gemeente. Inwoners van Zuid-Holland (72 procent) geven relatief vaak aan het afgelopen jaar samengewerkt te hebben met de gemeente in de vorm van meepraten, meedenken of meebeslissen. Ongeveer 30 procent heeft het afgelopen jaar niet meegepraat, meegedacht of meegedaan. Deze percentages zijn het hoogst in Drenthe (37 procent), Flevoland (36 procent), Friesland (39 procent) en Zeeland (36 procent). Daar geven inwoners relatief vaak aan het afgelopen jaar niet te hebben samengewerkt met de gemeente. Ondanks de cijfers hiervoor voelt maar liefst 46 van de inwoners zich (helemaal) niet betrokken bij de onderwerpen en plannen waar de gemeente aan werkt. Slechts 27 procent geeft aan zich (volledig) betrokken te voelen. Wanneer we kijken naar de betrokkenheid per provincie, dan geven inwoners van Noord-Holland (30 procent) vaker aan zich (volledig) betrokken te voelen. Inwoners van Drenthe (52 procent) en Flevoland (57 procent) geven juist vaker aan (helemaal) niet betrokken te zijn bij onderwerpen en plannen waar de eigen gemeente aan werkt.

Inspraakbijeenkomsten
Als inwoners samenwerken met hun gemeente, hoe krijgt dat dan vorm? Rond de 56 procent van de inwoners heeft weleens samengewerkt met de gemeente door het invullen van een digitale vragenlijst. Het bijwonen van een inspraakbijeenkomst wordt door zo’n 19 procent van de inwoners genoemd. Inwoners van Drenthe (48 procent), Friesland (47 procent) en Zeeland (47 procent) geven minder vaak aan het afgelopen jaar te hebben samengewerkt met de gemeente door middel van een digitale vragenlijst. De waardering van inwoners voor de wijze waarop ze door hun gemeente bij nieuw beleid en projecten worden betrokken varieert. Gemiddeld geven ze het rapportcijfer 5.0. Inwoners van Limburg beoordelen de manier waarop ze betrokken worden in hun regio het hoogst (5.4). De laagste beoordeling van de manier waarop ze betrokken worden, wordt gegeven door inwoners van Flevoland (4.4), Drenthe (4.8) en Zeeland (4.8).

 
‘59 Procent van de inwoners weet wat het begrip burgerparticipatie betekent’

Als ik heb meegedacht wil ik ook op de hoogte worden gebracht van de resultaten of uitkomsten.

In welke mate wil je betrokken worden bij onderwerpen waar jouw gemeente aan werkt?

Betrokkenheid
Dat neemt niet weg dat inwoners meer betrokken willen worden bij onderwerpen waar de gemeente aan werkt. Zo’n 68 procent geeft aan dat graag te willen. Een kwart (23 procent) geeft aan evenveel betrokken te willen worden zoals het nu het geval is. En 2 procent wil helemaal niet betrokken worden. 89 Procent van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling dat ze op de hoogte willen worden gebracht van de resultaten of uitkomsten als ze mee hebben gedacht. 3 Procent van de inwoners geeft het aan hier (helemaal) oneens mee te zijn. ◼

Bovenstaande resultaten zijn de landelijke resultaten over de staat van Burgerparticipatie. Meer informatie over de lokale burgerparticipatie-resultaten in de gemeente Nieuwkoop? Neem contact op met Invior.

Download resultaten